Velkommen til BLUG

BLUG er en Brukergruppe for GNU/Linux, BSD og annen fri programvare i Bergen. Her møtes folk som jobber med GNU/Linux og BSD til daglig, entusiaster og andre som har interesse for fri programvare.

BLUG er støttet av næringslivet og privatpersoner i Bergen gjennom Organisasjonen for Fremme av Fri Programvare i Bergen og Omegn.

BLUG har møter med foredrag siste torsdag i måneden, og ellers møtes vi hver torsdag på Henrik for å prate om løst og fast.

Ellers prates vi på e-postlisten eller på IRC: #BLUG på freenode
(webchat her)

Neste foredrag

Torsdag 29. Januar 2015: Omsetjing av fri programvare.

Yngve Spjeld Landro tar for seg Hvem, Hva, Hvordan, og -hvorfor.

Foredrag fremover

  • Torsdag 26. Februar 2015: Lynforedrag! Ti minutter foredrag. Flere bidragsytere. Meld deg på ved å sende e-post til e-postlisten. Evt ønsketema.
  • Torsdag 26. Mars 2015: Tema ikke bestemt.
  • Torsdag 30. April 2015: Linux på stormaskin – Christer Solskogen.
  • Torsdag 28. Mai 2015: Tema ikke bestemt.
  • Torsdag 27. August 2015: Tema ikke bestemt.