Velkommen til BLUG

BLUG er en Brukergruppe for GNU/Linux, BSD og annen fri programvare i Bergen. Her møtes folk som jobber med GNU/Linux og BSD til daglig, entusiaster og andre som har interesse for fri programvare.

BLUG er støttet av næringslivet og privatpersoner i Bergen gjennom Organisasjonen for Fremme av Fri Programvare i Bergen og Omegn.

BLUG har møter med foredrag siste torsdag i måneden, og ellers møtes vi hver torsdag på Henrik for å prate om løst og fast.

Ellers prates vi på e-postlisten eller på IRC: #BLUG på freenode
(webchat her)

Neste foredrag

Torsdag 30. Oktober 2014 med to foredrag

  • Personvern på nett i kjølvannet av Edward Snowden, ved Runa Sandvik
  • STARTTLS – Et lite skritt for en mailadmin, et gigantisk steg for personvernet, ved Per Thorsheim

Foredrag fremover

  • Torsdag 27. November 2014: Tema ikke bestemt.
  • Torsdag 29. Januar 2015: Omsetjing av fri programvare.
  • Torsdag 26. Februar 2015: Tema ikke bestemt.
  • Torsdag 26. Mars 2015: Tema ikke bestemt.
  • Torsdag 30. April 2015: Tema ikke bestemt.
  • Torsdag 28. Mai 2015: Tema ikke bestemt.
  • Torsdag 27. August 2015: Tema ikke bestemt.